Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên về việc thành lập đoàn thanh tra, đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cấp ...