Ngày 22/2/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Yên và Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát ...